نیمسال اول 97 کشاورزی ، ترم اول 97 کشاورزی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال اول 97 کشاورزی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 کشاورزی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هوا و اقلیم شناسی کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1472 K
   
 کد: 1411258-1121045-1411492-1411552-1414007-1415035


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 672 K
   
 کد: 1411238

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 685 K
   
 کد: 1411240

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال میکروبیولوژی مواد غذایی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1236 K
   
 کد: 1411320-1411517

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال منابع انرژی تجدید پذیر نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1652 K
   
 کد: 1415049

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1021 K
   
 کد: 1411115-1415020-1415051

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1061 K
   
 کد: 1111499 - 1111474 - 1411193 - 1111409 - 1111026 - 1111020


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی سنتی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تشریحی 693 K
   
 کد: 1411172

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مدیریت واحدهای کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1239 K
   
 کد: 1121028-1411114-1411220-1411007-1411346-1413036


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مدیریت و حسابداری نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1344 K
   
 کد: 1121021 - 1214088 - 1214089 - 1214115 - 1413025


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1256 K
   
 کد: 1214090


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مدیریت سازمانی و منابع انسانی نیمسال اول 97 کشاورزی 1319 K
   

 کد:  1222145-1222187-1314053-1314058-1411557-1218026-1218007-1218064-1218091

1218096-1218097-1218099-1218102-1218118-1218386-1218585-1218723-1221033


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مدیریت توسعه نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1492 K
   
 کد: 1218038-1412030-1218176

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مدیریت تعاونی ها نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1424 K
   
 کد: 1222049 - 1218177 - 1411354


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی و روش های آبیاری نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 920 K
   
 کد: 1121058-1411491-1411334-1413038-1414006-1414039


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 776 K
   
 کد: 1411107

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی کشاورزی پایدار نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1097 K
   
 کد: 1121012-1411058-1411347-1415002


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1154 K
   
  کد: 1121018-1121060-1411210-1411268-1413035

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1197 K
   
 کد: 1411341


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ماشین های کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 905 K
   
 کد: 1121006 - 1121056 - 1411496 - 1411494 - 1415042


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال ماشین های خاک ورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1514 K
   
 کد: 1415013

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گیاه شناسی 1 نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 928 K
   
 کد: 1121043-1411541-1414001-1414035-1415001


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کنترل کیفی مواد غذایی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1307 K
   
 کد: 1317174-1411527-1411303

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کنترل گواهی بذر نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 819 K
   
 کد: 1411102-1411502


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 508 K
   
 کد: 1411318-1411514-1411343

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 898 K
   
 کد: 1115215-1413039


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی گیاهان زراعی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 801 K
   
 کد: 1411083-1411188-1411499-1411664

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی تولید مثل نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 805 K
   
 کد: 1411069


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی بعد از برداشت نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 715 K
   
 کد: 1411099


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فیزیک عمومی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 966 K
   
 کد: 1113111-1113112-1113312-1113315-1113316-1411539


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال فرآوری تولیدات دام و طیور نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 792 K
   
 کد: 1411076-1411218


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال طرح آزمایشهای کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1583 K
   
 کد: 1121001-1121035-1411001-1411054-1411204-1411242-1411490-1411518-
1414033-1414061-1415006-1415039


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال طراحی سازه های آبی 1 نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1623 K
   
 کد: 1411046-1414029-1414052

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال طراحی ساختمان ها و تاسیسات دام و طیور نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1011 K
   
 کد: 1411235

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال صنایع لبنی 1 نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1269 K
   
 کد: 1411299

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال صنایع لبنی 2 نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1187 K
   
 کد: 1411310

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال صنابع گوشت و شیلات نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1631 K
   
 کد: 1411316-1411531

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال صنایع تخمیری نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1065 K
   
 کد: 1411314

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی مواد غذایی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1559 K
   
 کد: 1411293-1411516

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 879 K
   
 1114002 - 1114008 - 1114079 - 1114082 - 1114092 - 1114093 - 1114315 - 1114316 - 1411330 - 1411332 - 1411513 کد: - 1411542 - 1411588 - 1114002


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1337 K
   
 کد: 1114203 - 1411329


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال سیستمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1100 K
   
 کد: 1411133-1415026

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سیاست کشاورزی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 864 K
   
 کد: 1121026 - 1413037


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال سم شناسی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 700 K
   
 کد: 1411094

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ژنتیک نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1080 K
   
 کد: 1112036 - 1112155 - 1411185 - 1411196 - 1411276 - 1411601 - 1411508


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال زیست شناسی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 845 K
   
 کد: 1112004-1112192-1317185-1411324

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زمین شناسی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 776 K
   
 کد: 1116107-1116379-1116436

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 820 K
   
 کد: 1411098

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان علوفه ای نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 768 K
   
 کد: 1411357


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای نیمسال اول 97 کشاورزی با پاسخنامه تستی 629 K
   
 کد: 1411092-1411507

دانلودها:0
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد