نیمسال تابستان 95 کشاورزی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال تابستان 95 کشاورزی
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 کشاورزی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هیدرولوژی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 401 K
   

کد: 1411036


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 299 K
   

کد: 1411238


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیمسال تابستان 95 کشاورزی 3با پاسخنامه تستی 272 K
   

کد: 1411240


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال موتورهای احتراقی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 491 K
   

کد: 1411131


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مکانیک خاک نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 374 K
   

کد: 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی1 نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 437 K
   

کد: 1411115,1415020,1415051


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 424 K
   

کد: 1121029,1121067,1411355,1411556,1411458,1412016,1413047


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح2 نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 690 K
   

کد: 1411128


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 525 K
   

کد: 1111020,1111474,1411193,1411457,1111409,1111026,1111020


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مرغداری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 285 K
   

کد: 1411212,1411065


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مرتعداری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 356 K
   

کد: 1411501,1121063


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مدیریت و حسابداری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 609 K
   

کد: 1214088,1214089,1121021,1413025


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مدیریت تعاونی ها نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 489 K
   

کد: 1218177,1411354


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون زبان خارجی اقتصاد کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 365 K
   

کد: 1212165,1225009


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 279 K
   

کد: 1411107


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی داشت و برداشت نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 272 K
   

کد: 1411124


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال گاو داری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 293 K
   

کد: 1411062,1411206


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال کنترل گواهی بذر نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 430 K
   

کد: 1411102,1411502


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال کنترل کیفی مواد غذایی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 479 K
   

کد: 1411303,1411527


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 312 K
   

کد: 1115215,1413039


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال قارچ ویروس نماند و پروکاریوتهای بیماری زا نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 205 K
   

کد: 1411108,1411476


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی گیاهان زراعی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 366 K
   

کد: 1411188,1411499,1411083


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی تولید مثل نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 288 K
   

کد: 1411069


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 374 K
   

کد: 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فرآوری تولیدات دام و طیور نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 329 K
   

کد: 1411076,1411218


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال علوم زراعی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1411292,1121005,1211343,1414042,1413020,1411515,1414004


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال علوم باغی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 378 K
   

کد: 1121010,121061,1411279,1414016,1411493,1411184,1414041,1415008


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال علف های هرز و کنترل آنها نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 219 K
   

کد: 1411088,1411358


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال طرحی سیستمهای آبیاری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 379 K
   

کد: 1411051


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال طرح آزمایش های کشاورزی1 نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 670 K
   

کد: 1121001,1411204,1411001,1411054,1411490,1414061,1415039,1415006


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 297 K
   

کد: 1411235


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال طراحی اجزاء نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 563 K
   

کد: 1411132


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال صنایع لبنی1 نیمسال تابستان 95 کشاورزی 337 K
   

کد: 1411299


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال صنایع تخمیری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 405 K
   

کد: 1411314


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 429 K
   

کد: 1114315,1114092,1411332,1114008,1114093,1411542,1114002,

1114079,1114082,1411330,1411513,1114316,1114002


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شناخت محیط زیست نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 388 K
   

کد: 1411269,1414058,1121050


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال شیمی و حاصلخیزی خاک نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 338 K
   

کد: 1411031


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال سیستمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 394 K
   

کد: 1411133,1415026


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال سیاست کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 459 K
   

کد: 1121026,1413037


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال ژنتیک نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 400 K
   

کد: 1112155,1112036,1411196,1411508,1411276


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان علوفه ای نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 293 K
   

کد: 1411357


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان صنعتی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 294 K
   

کد: 1411356,1411537


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال زراعت غلات نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 359 K
   

کد: 1411087,1411359


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال زراعت عمومی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1411292,1413020,1414042,1415038,1411445,1414004


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 365 K
   

کد: 1212165,1225009


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 424 K
   

کد: 1121029,1121067,1411137,1412016,1413047,1411556


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال رفتارشناسی حیوانات اهلی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 280 K
   

کد: 1411064


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال رابطه آب و خاک گیاه نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 453 K
   

کد: 1411033,1411086,1414031,1411505


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال دیم کاری نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 348 K
   

کد: 1411093,1411360


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال خوراک ها و جیره نویسی نیمسال تابستان 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 372 K
   

کد: 1411072


دانلودها:9
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد