نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 کشاورزی پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال دوم 93-92
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 کشاورزی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هوا و اقليم شناسي كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1121045,1411258


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز نیمسال دوم 93 کشاورزی 92 K
   

کد : 1411238


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال ميوه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 92 K
   

کد : 1411240


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مكانيك خاك نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد : 1411029


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقيق و آمار اجتماعي نیمسال دوم 93 کشاورزی 72 K
   

کد : 1121029,1411137,1411355


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تشریحی 129 K
   

کد : 1111020,1111026,1124024,1111409,1411193


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مساحي و نقشه برداري نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 110 K
   

کد : 1121017,1411110


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال مرتعداري نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 103 K
   

کد : 1121063


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مديريت واحدهاي زراعي و دامي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 104 K
   

کد : 1411007,1411114,1411220,1411346


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال مديريت واحدهاي دامپروري نیمسال دوم 93 کشاورزی 84 K
   

کد : 1411007,1411114,1411220,1411346


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مديريت و حسابداري نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 115 K
   

کد : 1121021,1214088,1214089


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مديريت مزرعه نیمسال دوم 93 کشاورزی 84 K
   

کد : 1411007,1411114,1411220,1411346


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مديريت كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی 84 K
   

کد : 1411007,1411114,14112201411346


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مديريت توليدات روستايي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

کد : 1411174


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مديريت توسعه نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

کد : 1418176


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مديريت تعاوني ها نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 105 K
   

کد : 1218177,1411354


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مديريت آفات و بيماريهاي گياهي نیمسال دوم 93 کشاورزی 88 K
   

کد : 1121003,1121064,1415009,1411187


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال متون زبان خارجي اقتصاد كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

کد : 1212165,1225009


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مباني كشاورزي پايدار نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 98 K
   

کد : 1121012,1411058,1411347,1415002


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال ماشين هاي كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

کد : 1121006,1121056


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال گياه شناسي عمومي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 93 K
   

کد : 1121043,1414001,1415001


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال گاو داري نیمسال دوم 93 کشاورزی 85 K
   

کد : 1411062,1411206


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال كنترل گواهي بذر نیمسال دوم 93 کشاورزی 64 K
   

کد : 1411102


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال كشاورزي پايدار نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

کد : 1121012,1411058,1411347,1415002


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال كانالهاي آبرساني نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 101 K
   

کد : 1411183


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 98 K
   

کد : 1115215


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال كاربرد شيمي در كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

کد : 1114092,1114093,1114315,1411330,1411332


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال قارچ ويروس نماند و پروكاريوتهاي بيماري زا نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

کد : 1411108


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي گياهان زراعي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 155 K
   

کد : 1411083,1411188


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي بعد از برداشت نیمسال دوم 93 کشاورزی 62 K
   

کد : 1411099


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال فيزيك عمومي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 112 K
   

کد : 1113111,1113112


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال فيزيك خاك نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 95 K
   

کد : 1411027


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

کد : 1211410


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

کد : 1229127


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 101 K
   

کد : 1213209


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال علوم دامي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد : 1121031,1121053,1411282


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال علوم باغي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

کد : 1121010,1411184,1121061,1411279,1415005


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال علف هاي هرز و كنترل آنها نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 80 K
   

کد : 1411088,1411358


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال طرح آزمايشهاي كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 113 K
   

کد : 1121001,1411001,1411054,1411242


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال طرح آ‍زمايشهاي دامپروري نیمسال دوم 93 کشاورزی 93 K
   

کد : 1121001,1411001,1411054,1411242


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال طراحي سازه هاي آبي نیمسال دوم 93 کشاورزی 132 K
   

کد : 1411046


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال طراحي ساختمانها و تاسيسات دام و طيور نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 91 K
   

کد : 1411235


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال صنايع روستايي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 92 K
   

کد : 1411175


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال شيمي عمومي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

کد : 1114092,1114093,1114315,1411330,1411332


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال شيمي آلي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 125 K
   

کد : 1114203,1411329


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال شناخت محيط زيست نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 97 K
   

کد : 1121050,1411269


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال شيمي و حاصلخيزي خاك نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 88 K
   

کد : 1411031


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال سياست كشاورزي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 95 K
   

کد : 1121026


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال سم شناسي نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 88 K
   

کد : 1411094


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سبزي كاري و گل كاري نیمسال دوم 93 کشاورزی با پاسخنامه تستی 83 K
   

کد : 1411105


دانلودها:23
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک دانلود سایر ترم ها
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد