جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال دوم 94-93
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 94 کشاورزی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هيدرولوژي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 125 K
   

 کد : 1411036


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال هوا و اقليم شناسي كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1121045,1411258,1415035,1414007,1411492


دانلودها:62
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1215432


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 1411238


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال ميكروبيولوژي عمومي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1411259


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مكانيك خاك نیمسال دوم 94 کشاورزی 73 K
   

 کد : 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقيق و آمار اجتماعي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1121029,1411137,1411355,1413047


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1111020,1111474,1411193,1124024,1111409,1111026,1111020


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مساحي و نقشه برداري نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 131 K
   

 کد : 1116437,1116440,1121017,1411110,1414008


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مرتعداري نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد : 1121063,1411501


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مديريت واحدهاي دامپروري نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1121028,1411007,1411114,1411346,1413036,1411220


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مديريت و حسابداري نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 127 K
   

 کد : 1121021,1214088,1214089,1214115,1413025


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مديريت مزرعه نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1121028,1411007,1411114,1411346,1413036,1411220


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مديريت مالي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1214090


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مديريت كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1121028,1411007,1411114,1411346,1413036,1411220


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مديريت توليدات روستايي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 129 K
   

 کد : 1411174


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون زبان خارجي اقتصاد كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1212165,1225009


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال مباني برنامه ريزي آموزشي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 133 K
   

 کد : 1211025,1211355,1411341


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال ماشين هاي كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 140 K
   

 کد : 1121006,1411494,1411496,1121056,1415042


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال گياهان دارويي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1411092,1411507


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال كنترل گواهي بذر نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد : 1411102,1411502


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال كشاورزي پايدار نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1121012,1411058,1411347,1415002


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال قارچ ويروس نماند و پروكاريوتهاي بيماري زا نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد : 1411108,1411476


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي بعد از برداشت نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1411099


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فيزيك و مکانيك خاكهاي كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی 73 K
   

 کد : 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال فيزيك عمومي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 11131111113312,1113112,1113315,1113316


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1229127


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال فرآوري توليدات دام وطيور نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 129 K
   

 کد : 1411076,1411218


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1213209


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال علف هاي هرز و كنترل آنها نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1411088,1411358


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال طرحي سيستمهاي آبياري نیمسال دوم 94 کشاورزی نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 1411051


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال طرح بهسازي روستايي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1411182


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال طراحي سازه هاي آبي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 156 K
   

 کد : 1411046,1414029,1414052


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال صنايع روستايي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1411175


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال شيمي تجزيه نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1411321


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شيمي آلي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 139 K
   

 کد : 1114203,1411329


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال شناخت محيط زيست نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد : 1121050,1411269,1414058


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال شيمي و حاصلخيزي خاك نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1411031


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال سياست كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1121026,1413037


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال سم شناسي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1411094


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سبزي كاري و گل كاري نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1411105


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال ژنتيك نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1112155,1411185,1411196,1411276,1411508


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زراعت گياهان علوفه اي و صنعتي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1411098


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال زراعت عمومي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 134 K
   

 کد : 1121005,1211434,1411292,1411445,1411515,1414004,1414042,1415038


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1212255


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1212165,1225009


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال رياضي2 نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1111116,1111464


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال رياضي 1 نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 125 K
   

 کد : 1111115,1111463,1411441


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1121029,1411137,1411355,1413047


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال رفتارشناسي حيوانات اهلي نیمسال دوم 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 109 K
   

 کد : 1411064


دانلودها:14
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد