نیمسال دوم 96 کشاورزی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال دوم 96 کشاورزی
 
 
 
دنلود نمونه سوالات نیمسال دوم 96 کشاورزی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هوا و اقلیم شناسی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 965 K
   

کد: 1411258 - 1121045 - 1411492 - 1411593 - 1411552 - 1414007 - 1415035 - 1121045


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال میکروبیولوژی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 686 K
   

کد: 1411259


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1211 K
   

کد: 1211011 - 1211569 - 1211616 - 1411342


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 566 K
   

کد: 1111499 - 1111474 - 1411193 - 1111409 - 1111026 - 1111020


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مرتعداری نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 872 K
   

1121063 - 1411501کد:


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مدیریت و حسابداری نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1545 K
   

کد: 1121021 - 1214088 - 1214089 - 1214115 - 1413025


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدیریت کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 979 K
   

کد: 1121028 - 1411114 - 1411220 - 1411007 - 1413036 - 1411346


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مدیریت تعاونی ها نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1150 K
   

کد: 1222049 - 1218177 - 1411354


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مبانی کشاورزی پایدار نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 854 K
   

کد: 1121012 - 1411058 - 1411347 - 1411620 - 1415002


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی آموزشی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 599 K
   

کد: 1411341


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال ماشین های کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی 1138 K
   

کد: 1121006 - 1121056 - 1411496 - 1411494 - 1415042


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال کاربرد ریاضیات درکشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 600 K
   

کد: 1111479 - 1411540


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال علفهای هرز و کنترل آنها نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 391 K
   

کد: 1411088 - 1411358


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال طرح آزمایشهای دامپروری نیمسال دوم 96 کشاورزی 1208 K
   

کد: 1121001 - 1121035 - 1411001 - 1411204 - 1411242 - 1411490 - 1414033 - 1414061 - 1415006 - 1415039 - 1411518


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1060 K
   

1114002 - 1114008 - 1114079 - 1114082 - 1114092 - 1114093 - 1114315 - 1114316 - 1411330 - 1411332 - 1411513 کد: - 1411542 - 1411588 - 1114002


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1147 K
   

کد: 1114203 - 1411329


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال شناخت محیط زیست نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 965 K
   

کد: 1121050 - 1411594 - 1411269 - 1414058


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال سیاست کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی 725 K
   

کد: 1121026 - 1413037


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال ژنتیک نیمسال دوم 96 کشاورزی 1153 K
   

کد: 1112036 - 1112155 - 1411185 - 1411196 - 1411276 - 1411601 - 1411508


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان علوفه ای نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 553 K
   

کد: 1411357


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان صنعتی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 868 K
   

کد: 1411356 - 1411537


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال زراعت غلات نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 658 K
   

کد: 1411087 - 1411359


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال زراعت عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1017 K
   

کد: 1121005 - 1211343 - 1411292 - 1411515 - 1411445 - 1413020 - 1414042 - 1415038


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1051 K
   

کد: 1212165 - 1225009


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال ریاضیات 2 نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 811 K
   

کد: 1111116 - 1111464 - 1111500


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی 1178 K
   

کد: 1121029 - 1121067 - 1411137 - 1411458 - 1411355 - 1411458 - 1413047 - 1411556 - 1412016 - 1413047


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1525 K
   

کد: 1211309 - 1211347 - 1211386 - 1217008 - 1211365 - 1217096 - 1217236 - 1211611 -  1217008


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال رسم فنی و نقشه کشی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 804 K
   

کد: 1411025 - 1411322 - 1414002


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال دیمکاری نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 797 K
   

کد: 1411093 - 1411360


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال دامپروری عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1002 K
   

کد: 1121031 - 1411282 - 1411511 - 1415023 - 1121053


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال خاک شناسی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1258 K
   

کد: 1121004 - 1121047 - 1411545 - 1411600 - 1414003


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال حقوق کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 892 K
   

کد: 1411158  1411274 - 1411608 - 1411562 - 1413033 - 1415043


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال حشره شناسی و دفع آفات نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 667 K
   

کد: 1411338


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال جانورشناسی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 619 K
   

کد: 1112157 - 1411589


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی روستایی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 935 K
   

کد: 1121013 - 1411336 - 1411548


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال تهیه و ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 96 کشاورزی 901 K
   

کد: 1121025 - 1413040


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تجارت بین المللی محصولات کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1017 K
   

کد: 1121032


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 917 K
   

کد: 1411197 - 1411265


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال بیمه محصولات کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 849 K
   

کد: 1411003 - 1413028


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال بیماری های گیاهی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 658 K
   

کد: 1411339 - 1411475


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال باغبانی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 928 K
   

کد: 1121010 - 1121061 - 1411184 - 1413032 - 1414041 - 1415008 - 1414016


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال بازاریابی و مدیریت بازار نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1209 K
   

کد: 1218070 - 1218406 - 1218122 - 1218175 - 1314051 - 1218448 - 1218269


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال بازاریابی و صادرات نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1001 K
   

کد: 1218146 - 1411317


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 96 کشاورزی 831 K
   

کد: 1121027 - 1411563 - 1412035 - 1413023


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 832 K
   

کد: 1211010 - 1411344


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1402 K
   

کد: 1117084 - 1117196 - 1121049 - 1411199 - 1411592


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال اکولوژی عمومی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1045 K
   

کد: 1112049 - 112164 - 1240026 - 1411053 - 1411198 - 1411261 - 1411543 - 1411590


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال اقتصاد و مدیریت صنعتی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1131 K
   

کد: 1411306


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان 2 نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1341 K
   

کد: 1121037 - 1221089 - 1221124 - 1221202


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان 1 نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1416 K
   

کد: 1121036 - 1221087 - 1221121 - 1221197


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اقتصاد سنجی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1296 K
   

کد: 1121033 - 1221201


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1095 K
   

کد: 1121024


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد 1 نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1448 K
   

کد: 1221025 - 1221196 - 1221271


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال اقتصاد تولید کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1326 K
   

کد: 1121014 - 1413021


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 824 K
   

کد: 1217002 - 1217094 - 1222153 - 1222304 - 1411345


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال اصول مدیریت آموزش و ترویج نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 701 K
   

کد: 1411340


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداری نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1545 K
   

کد: 1121021 - 1214088 - 1214089 - 1214115 - 1413025


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی ترویجی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 664 K
   

کد: 1411349 - 1411553


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال آشنایی با کامپیوتر نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 766 K
   

کد: 1112186 - 1112223 - 1112269 - 1115214 - 1411214 - 1411257 - 1411444


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال آشنایی با شیوه های خوداشتغالی نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 790 K
   

کد: 1121008


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال آبخیزداری نیمسال دوم 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 800 K
   

کد: 1121066 - 1216110


دانلودها:10
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد