جستجوی پیشرفته مطالب: پروژه تحقیق مقالات علمی > معماری عمران شهرسازی > پروژه تحقیق مقاله فارسی
 
 

 

 
دانلود رایگان مقاله و تحقیقات رشته های معماری ، عمران و شهرسازی
 
   
عنوان مطلب :

دانلود رایگان مقاله پي هاي باسكولي


تاریخ ایجاد 1395/07/22    تعدادبرگ: 21  تعدادمشاهده  398

 در طرح پي هاي باسكولي ابعاد پي زير ستونها به نحوي تعيين مي شود كه فشار خاك در زير هر دو پي يكنواخت و مساوي باشند . براي اين منظور بايد برآيند بار ستونها بر مركز سطح دو پي منطبق باشد . در اين صورت ، مطابق تصوير ، برآيند فشار خاك در زير هر پي بر مركز سطح آن منطبق خواهد بود . از اين نتيجه ساده مي توان براي تعيين ابعاد پي ها استفاده كرد . بدين ترتيب كه بامعلوم بودن بار ستونها ( و ) عكس‌العمل فشار خاك در زير پي هاي نظير ، با استفاده از تعادل نيروها در تصوير برابر خواهد بود با 
 
 
از يك پي باسكولي مي توان به جاي يك پي دو ستون (مستطيل يا ذوزنقه شكل) استفاده كرد بشرطي كه فاصلة بين دو ستون نسبتاً زياد باشد و يا تنش مجاز خاك بزرگ باشد تا سطح اضافي بزرگي براي پي لازم نباشد . علاوه بر اين ، سه عامل بايد در طرح اين پي ها موردتوجه قرار گيرند. 
1-تير رابط بايد نسبتاً صلب باشد (نسبت ممان اينرسي تير به ممان اينرسي هر پي در حدود 2 يا بيشتر) تا از دوران پي خارجي جلوگيري كند . 
2-پس زيرستونها بايد براي تنشهاي مجاز يكسان طراحي شوند و از انتخاب مقادير بسيار متفاوت براي عرض پي ها اجتناب شود تا نشست نامساوي پي ها به حداقل برسد . 
3-تير رابط بايد با زمين در تماس نباشد تا فشاري از خاك برآن وارد نيايد و توزيع نيروها را در پي ها تغيير ندهد . معمولاً در طرح پي هاي باسكولي از وزن تيرهاي رابط صرفنظر مي شود . ضمناً بايد توجه داشت كه تيرهاي رابط در صورت لزوم با ضوابط تيرهاي عميق طرح شوند . 
پي هاي باسكولي معمولاً به عنوان آخرين راه حل در طرح پي هاي دو ستون مطرح مي شوند زيرا مشكلاتي در اجراي اين پي ها وجود دارد . لذا انتخاب اين پي ها بايد با يك مطالعه دقيق روي راه حلهاي ديگر صورت گيرد . در اجراي پي هاي باسكولي بايد توجه داشت كه تير رابط بايد بوسيلة آرماتورهاي ريشه‌به پي‌ها و ستونها اتصال يابد تا سيستم پي به صورت يكپارچه عمل كند . 
مرحله بعدي در طرح پي باسكولي تعيين ضخامت پي ها و ابعاد تير رابط است . براي اين منظور بايد با تبديل بارهاي بهره برداري به بارهاي ضريبدار و تعيين تنشهاي نهايي زيرپي ها (تحت بارهاي ضريبدار) دياگرامهاي نيروي برشي و لنگرخمشي در سيستم پي ترسيم شود . تصوير ، اين دياگرامها را براي مثال فوق نشان مي دهد . کلمات کلیدی مرتبط:
پي هاي باسكولي , پي باسكولي
مقالات مرتبط
 
 

 

 
 

حمایت از سایت

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد